Hỏi Đáp

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về Bảo Hiểm Sức Khỏe

1Điều khoản loại trừ chi trả trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bao gồm các điều khoản sau:

1.1. Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực; hoặc.
 • Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS; hoặc
 • Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện; hoặc
 • Bị tử hình, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị cơ quan chức năng bắt giữ hay vượt ngục; hoặc
 • (Các) hành vi vi phạm pháp luật của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Trong các trường hợp nêu trên, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả lại Bên mua bảo hiểm:

 • Giá trị tài khoản hợp đồng tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày Dai-ichi Life Việt Nam nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 26; và
 • Chi phí hàng tháng (nếu có) đã bị khấu trừ từ ngày Người được bảo hiểm tử vong đến ngày Dai-ichi Life Việt Nam nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 26.

Trừ đi

Quyền lợi Chu toàn hậu sự đã được chi trả; và Các chi phí hợp lý và các Khoản nợ (nếu có).

1.2. Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chi trả nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:

 • Tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trước Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực; hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; hoặc hành động cố ý hoặc có tính toán của Người thụ hưởng hay của Bên mua bảo hiểm hoặc của Người được bảo hiểm.
 • Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị bắt giữ hay vượt ngục.
 • Chấn thương do tham gia các cuộc đua, các loại hình thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động dưới nước có sử dụng mặt nạ thở.
 • Chấn thương do bay hoặc tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi với vai trò hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy phép hoạt động và lịch trình bay; hoặc
 • Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS; hoặc
 • Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện.

Trong các trường hợp thuộc phạm vi các quy định loại trừ nêu trên:

 • Nếu Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì Hợp đồng bảo hiểm thì các quyền lợi bảo hiểm khác như quyền lợi bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn hoặc quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong không thuộc phạm vi loại trừ tương ứng sẽ vẫn được chi trả.
 • Nếu Bên mua bảo hiểm không muốn tiếp tục duy trì Hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả lại cho Bên mua bảo hiểm Giá trị tiền mặt thực trả tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày Dai-ichi Life Việt Nam chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
 • Trong trường hợp một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra hành vi phạm tội đối với Người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn trả quyền hưởng này cho những người thụ hưởng khác theo tỷ lệ thụ hưởng tương ứng của những người thụ hưởng.
2Tham gia bảo hiểm nhân thọ và gửi tiết kiệm ngân hàng, việc nào có lợi hơn?
Mỗi loại hình tiết kiệm, tích lũy, đầu tư đều có những mặt lợi ích khác nhau, Chúng ta khó có thể so sánh 02 hoạt động khác biệt này. Tuy nhiên, có thể tóm tắt như sau: Tham gia bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm được thanh toán chia đều hàng năm, không phải thanh toán một lần ngay ban đầu
 • Được chia bảo tức hằng năm
 • Được bồi thường Số tiền bảo hiểm và tổng bảo tức
 • Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra trong quá trình tham gia hợp đồng
 • Được nhận lại số tiền bảo hiểm & tổng bảo tức khi Hợp đồng đáo hạn
Gửi tiết kiệm ngân hàng
 • Số tiền gửi tiết kiệm nộp một lần ngay ban đầu
 • Được nhận lại tổng vốn gốc và lãi khi đáo hạn tiền gửi
 • Được chia lãi suất tiền gửi
 • Được hoàn trả tổng số tiền đã gửi
Từ chi tiết trên ta có thể thấy rõ Bảo hiểm nhân thọ đem đến sự bảo vệ tài chính mà tiền gửi Ngân hàng không có. Đặc biệt với trường hợp sự cố không may xảy ra khi thời gian tiết kiệm quá ngắn, số tiền tiết kiệm chưa đủ lớn để trang trải cho những sự kiện gián đoạn thu nhập hoặc không còn thu nhập để trang trải cho gia đình.
3Khi muốn hủy bỏ hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ, tôi sẽ nhận bao nhiêu giá trị hoàn lại và bảo tức tích lũy?

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và đóng kỳ phí bảo hiểm đầu tiên, nếu được công ty chấp thuận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm của khách hàng sẽ được phát hành. Khi đó, khách hàng có thời gian cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng. Trong thời hạn 21 ngày này, khách hàng có quyền thay đổi mức phí, tăng giả mệnh giá sản phẩm chính - sản phẩm bổ sung, thêm vào hoặc bớt đi các sản phẩm phụ để phù hợp với nhu cầu và mong muốn bảo vệ của gia đình mình, thậm chí nếu không muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm thì có quyền nhận lại toàn bộ phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi chi phí xét nghiệm y khoa và các chi phí khác, nếu có. Tuy 21 ngày là thời gian “cân nhắc” như vậy nhưng nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, công ty bảo hiểm vẫn phải bồi thường cho khách hàng theo đúng điều khoản hợp đồng. Sau thời gian cân nhắc 21 ngày, nếu buộc phải buộc phải hủy ngang hợp đồng bảo hiểm trước khi đáo hạn, thì sẽ không nhận lại được gì. (Theo khoản 2, điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định: bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đóng phí dưới 2 năm, nếu đóng phí từ 2 năm trở lên thì nhận lại giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm)

Trong hai năm đầu mặc dù khách hàng chỉ mới đóng vài kỳ phí bảo hiểm nhưng nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm khách hàng vẫn được công ty trả toàn bộ số tiền bảo hiểm theo đúng mệnh giá hợp đồng đã k‎ý.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn T. ở Ba vì tham gia bảo hiểm mệnh giá 860 triệu đồng, với mức phí đóng gần 10 triệu/năm nhưng khi sự kiện bảo hiểm xảy ra (bị ong đốt dẫn đến tử vong) khoảng một năm sau khi ký hợp đồng, công ty bảo hiểm đã chi trả cho anh là 860 triệu đồng cùng với bảo tức tích lũy tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

4Tôi có thể duy trì hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của tôi khi tình hình tài chính khó khăn?

Có. Dai-ichi Việt Nam luôn mong muốn hỗ trợ khách hàng duy trì hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ của mình để bảo toàn quyền lợi bảo hiểm. Khi tình hình tài chính khó khăn, khách hàng có thể lựa chọn một trong những giải pháp sau để tiếp tục duy trì hợp đồng:

 • Sử dụng thời gian Gia hạn đóng phí bảo hiểm (60 ngày kể từ ngày đến hạn nộp phí)
 • Sử dụng bảo tức tích lũy (nếu có) của hợp đồng hoặc áp dụng điều khoản vay phí bảo hiểm tự động để trả phí
 • Giảm số tiền bảo hiểm để phí bảo hiểm phù hợp với khả năng đóng phí hiện tại

Lưu ý: Trường hợp hợp đồng mất hiệu lực có thể yêu cầu Công ty khôi phục lại hiệu lực hợp đồng trong vòng 2 năm kể từ ngày hợp đồng mất hiệu lực với điều kiện khách hàng thanh toán đủ các khoản phí chưa thanh toán và đáp ứng yêu cầu thẩm định của Công ty.

5Phí bảo hiểm khi tham gia Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ có thể được thanh toán theo các hình thức nào?
Quý khách có thể áp dụng hình thức thanh toán phí Bảo hiểm Nhân thọ qua các hình thức sau:
 • Đăng ký trích phí tự động;
 • Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking ).
 • Thanh toán phí thông qua Thu phí viên
 • Thanh toán thông qua các bưu cục của Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam trên toàn quốc.
 • Thanh toán thông qua các chi nhánh ngân hàng trên cả nước
 • Thanh toán phí trực tiếp tại Quầy Thu Ngân các văn phòng Chi Nhánh Dai-ichi trên toàn quốc.
 • Thanh toán phí trực tiếp tại các phòng giao dịch của ngân hàng.
6Ai nên mua bảo hiểm nhân thọ? Có nên ưu tiên mua cho con trước không?

Ý nghĩa của BHNT là giúp chúng ta tích lũy 1 khoản tiền nhỏ - có tính kỷ luật - trong 1 thời gian đủ dài để giúp người đó/ gia đình đó đảm bảo về mặt tài chính trong 5-10 năm nếu không may người trụ cột không còn khả năng lao động, tạo ra thu nhập.

Giả sử cùng 1 khoản phí 10tr

Trường hợp 1: mua cho con, mệnh giá bảo vệ 900tr

 • Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra, bố mẹ nhận 900tr. Không giải quyết quá nhiều vấn đề về tài chính vì bố mẹ vẫn đang đi làm tạo ra thu nhập.

Trường hợp 2: mua cho bố/mẹ 30 tuổi, mệnh giá bảo vệ khoảng 700tr.

 • Nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra, bố/mẹ không còn khả năng tạo ra thu nhập, con cái đứng trước nguy cơ không ai chăm sóc, bỏ học, lêu lổng, gia đình rơi vào cảnh khốn khó….lúc này nhận được 700tr do bảo hiểm chi trả sẽ giúp những người thân trong gia đình (ông bà, cô dì chú bác,...) bớt đi gánh nặng khi nuôi nấng, dạy dỗ, chăm lo cho các cháu.
 • Vậy, những ai chưa có hợp đồng cho bản thân những người trụ cột mà mua cho con là bị mua sai đối tượng.
 • Nếu muốn tích lũy tiết kiệm cho con để sau này lớn có 1 khoản thì có vẫn nên mua cho bố mẹ, vì nếu k phát sinh sự kiện bảo hiểm thì sau này được nhận lại khoản tiền bảo hiểm đã đóng cộng lãi, vẫn có thể hoạch định kế hoạch cho con.
 • Vậy nên dù xảy ra bất kỳ điều gì thì mua cho bố mẹ vẫn là đảm bảo nhất cho con cái.
 • Nếu bố mẹ đã có những hợp đồng đúng mệnh giá, vẫn còn khả năng tích lũy tiết kiệm thì tiếp tục mua cho các con, có thể tham gia cho con các gói sản phẩm liên quan đến du học, tai nan,....

Lưu ý: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe thì nên mua cho cả nhà, nên mua cho các con vì khả năng ốm phải vào viện của các con khá cao.

7Nên mua bảo hiểm bao nhiêu tiền

Bạn thường được tư vấn là chọn số tiền bảo hiểm dựa theo 10-15% thu nhập hàng năm – đây là cách đơn giản nhất. Chi tiết hơn, để tính được số tiền bảo hiểm cần có cho người thu nhập trụ cột thì cần tính nhiều yếu tố:

Bạn nợ bao nhiêu? Nếu bạn đang nợ ngân hàng số tiền 1,5 tỷ; và nợ bạn bè/ người thân 200 triệu thì TỐI THIỂU số tiền bảo hiểm cho bạn phải là 1,7 tỷ. Để đảm bảo các khoản nợ sẽ được trả hết khi bạn qua đời sớm (và có thể dư ra 1 chút tiền sau khi trả nợ để bù đắp cho gia đình).

Thay thế thu nhập: Yếu tố quan trọng nhất mà bảo hiểm nhân thọ mang lại chính là thay thế thu nhập người trụ cột khi mất sớm. Giả sử, thu nhập bình quân mỗi năm của bạn là 200 triệu thì chí ít bạn phải chọn mệnh giá bảo vệ bằng số tiền 10 năm thu nhập, tương đương 2 tỷ đồng. Giả định mức lãi suất trung bình 7% (hàng năm bạn làm ra tiền và gửi ngân hàng) thì số tiền bạn có sau 10 năm nữa (nếu vẫn khỏe mạnh) sẽ là: 2 tỷ + (2 tỷ*7%) = 2.140.000.000đ => Số tiền bảo hiểm tối thiểu bạn chọn! Nếu bạn đang có các khoản nợ, bạn cần cộng Tổng Khoản Nợ và Số Tiền Thay Thế Thu Nhập nhé!

Các nghĩa vụ trong tương lai: Nếu bạn muốn trả học phí cho con học đại học tại 1 trường công lập với tổng số tiền là 400 triệu thì Mệnh giá hợp đồng bảo hiểm trị giá 2.350.000.000đ (1,7 tỷ cho khoản vay ngân hàng và người thân + 2,140 tỷ cho thu nhập 10 năm tới + 400 triệu cho 4 năm đại học).

Sau khi xác định được số tiền cần bảo vệ là bao nhiêu, bạn sẽ tính được ra phí bảo hiểm hàng năm dựa vào các công cụ tính toán mà người đại lý bảo hiểm đã có.

8Nhứng điều cần làm để nhận bồi thường quyền lợi bảo hiểm nhân thọ?

Đầu tiên , thông báo cho công ty bảo hiểm khi sự kiện xảy ra

Tình huống phát sinh được bảo hiểm nhân thọ chi trả quyền lợi gọi là sự kiện bảo hiểm. Sự kiện bảo hiểm là: khi nằm viện qua đêm; khi phát hiện bệnh lý nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo; khi gặp tai nạn, rủi ro thương tật; khi tử vong*

Ngay khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, bạn cần liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để thông báo sự việc, thông qua:

 • Gọi điện thông báo trực tiếp cho người đại lý phụ trách hợp đồng của mình.
 • Gọi điện trực tiếp lên Hotline của công ty bảo hiểm.
 • Liên hệ hỗ trợ trên các kênh trực tuyến như Zalo page, Fanpage facebook của công ty bảo hiểm…

Bạn có 12 tháng để thông báo sự kiện bảo hiểm kể từ khi xảy ra cho các công ty bảo hiểm, ngoài thời gian này bạn sẽ không lấy được quyền lợi (trừ trường hợp hợp lý, ví dụ bạn không biết có sự kiện bảo hiểm xảy ra, không biết mình được chi trả quyền lợi).

Việc tiếp theo: Phía bảo hiểm sẽ gửi cho bạn các yêu cầu, thủ tục bạn cần chuẩn bị để lấy quyền lợi.

Ví dụ:

 • Đòi quyền lợi nằm viện cần giấy vào viện, ra viện, hồ sơ bệnh án, các kết quả xét nghiệm (nếu có).
 • Lấy quyền lợi tai nạn cần giấy tờ giám định của cơ quan công an, kết quả chẩn đoán thương tật…
 • Đòi quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng, bệnh hiểm nghèo cần Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán bệnh…
 • Thứ hai, chuẩn bị các giấy tờ yêu cầu

Việc yêu cầu chứng minh sự kiện bảo hiểm đã xảy ra thực tế (thông qua giấy tờ) là trách nhiệm của công ty bảo hiểm, nhằm loại bỏ các trường hợp trục lợi bảo hiểm của người tham gia.

 • Bạn cần ghi chép lại các thủ tục yêu cầu, và chuẩn bị càng nhanh càng tốt.
 • Đủ hồ sơ, giấy tờ như yêu cầu thì thủ tục lấy quyền lợi sẽ diễn ra rất nhanh chóng, có trường hợp lấy tiền sau 5 tiếng.

Thứ ba, bạn cần ký vào đơn yêu cầu lấy quyền lợi

Nghiệp vụ của bảo hiểm cũng như ngân hàng, tiền trong bảo hiểm là tiền của bạn, do vậy bạn là người duy nhất được nhận quyền lợi đền bù hoặc rút tiền, trừ trường hợp tử vong (tiền chuyển cho người thụ hưởng). Trường hợp bạn không thể tới ký xác nhận tiền trực tiếp, bạn có thể làm đơn ủy quyền cho 1 người khác tới ký và nhận tiền thay.

Thứ tư, bạn chọn hình thức nhận tiền phù hợp

 • Có 2 hình thức nhận tiền phổ biến: Lấy tiền mặt tại quầy và Chuyển khoản ngân hàng do bạn lựa chọn.
 • Nếu bạn có thể tới trực tiếp văn phòng của công ty bảo hiểm để đòi quyền lợi thì bạn nên lấy tiền mặt, nếu ủy quyền cho người khác ký thay thì nên chọn hình thức chuyển khoản vào ngân hàng.

Giang cùng đội các chuyên gia tư vấn
sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn
Hotline: 0968 247 188